Egymilliárdos költségvetésű nemzetközi informatikai kutatási program indult Budapesten

 

A megvalósítást Kelet-Közép-Európában egyedülálló informatikai innovációs központ koordinálja

 

Az Európai Unió tudományos és innovációs közösségének egyetlen kelet-közép-európai tagja Budapesten létesült. A szervezet az EU források mellett, egymilliárd forintos támogatást nyert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében megvalósuló pályázaton. A szervezet központja, az ún. ipari és akadémiai együttműködési központ, amely közlekedési torlódások előrejelzését, fogyatékkal élő kisgyermekek képzését és kémprogramok szűrését segítő fejlesztések megvalósítását is koordinálja. A központ emellett, EU állampolgárok számára ingyenes nemzetközi mesterképzést és start-up vállalkozásokat segítő mentor programot is szervez. Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont létrehozása és új kutatási programjának elindítása alkalmából rendeztek konferenciát március 5-én az ELTE Gömb Aulában.

 

A lágymányosi Infoparkban működő központ neve EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont, mert az EIT, az Európai Unió Innovációs és Technológiai Intézete által létrehozott informatikai és kommunikációtechnológiai tudományos és innovációs közösség (ICT Labs KIC) társult tagja.

 

Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont olyan szervezet, amely a kutatók, az ipari partnerek és a felsőoktatási intézmények együttműködését koordinálja, emellett felel a teljes projekt szakmai és pénzügyi vezetéséért, összehangolja a konzorciumi partnerek szakmai és operatív munkáját, biztosítja a projekt működésének kereteit.

 

A Magyar Nemzeti Társult Csomópont az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint Ericsson Magyarország Kft., a Cisco Systems Magyarország Kft. és a GE Healthcare együttműködésével folytatja tevékenységét.

 

„Az EIT KIC társulásokban való magyar részvétel és partneri közreműködés támogatása” című, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásában megvalósuló pályázatra az ELTE, a BME és a Cisco Magyarország alkotott pályázati konzorciumot, és nyert egymilliárd forintos támogatást. Az EIT befektetői szemlélettel finanszírozza az innovációs tevékenységet, azaz a források 25 százalékát biztosítja, a kutatások üzleti célú hasznosítása érdekében. A költségek 75 százalékát azonban a nemzeti kormányok támogatása, ipari vagy más EU források révén kell előteremteni. A budapesti konzorcium első jelentős kutatási programját így segíti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázata.

 

A program keretében 2014 közepéig négy területen valósulnak meg fejlesztések az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont vezetésével. A négy átfogó témában többek között 10 új prototípus megalkotását, egy szabadalmi bejelentést és egy új, a kutatás bizonyos eredményeit megvalósító, hasznosító vállalkozás létrehozását vállalták a kutatók, valamint azt, hogy kutatásaikkal legalább tíz nemzetközi kutatási és fejlesztési programhoz csatlakoznak.

 

„A projektnek köszönhetően, a budapesti csomópont köré szerveződve, egy kiemelkedő innovációs képességekkel bíró ökoszisztéma fejlődik tovább, amely Magyarország számára a nemzetközi elismerésen túl magas hozzáadott értékű munkahelyeket hoz létre, és hozzájárul az ország nemzetközi versenyképességéhez.” – mondta Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Kar dékánja, az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont vezetője.

 

„A hazai egyetemi közösség megújulására is minta lehet a most megnyílt együttműködési központ. Az ugyanis az oktatást, a kutatást és az üzletet integráló innovációs felfogás szellemében született, amelynek ugyan vannak hagyományai az ELTE és a BME keretein belül, de ez a kezdeményezés átfogó jellege és Európai jelentősége miatt mindenképpen mérföldkő ebben a folyamatban” – mondta el Klinghammer István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsősoktatásért felelős államtitkára.

 

A március 5-i konferencia előadói hangsúlyozták az infokommunikációs szektor jelentőségét az EU versenyképességének erősítése terén. José Manuel Leceta kiemelte, hogy „a budapesti EIT ICT Labs társult csomópont szerepe fontos az informatikai tudományos és innovációs közösségen belül, hiszen a közép-kelet-európai régiót is segít bevonni az EU szintű innovációs hálózatba.”

 

Martti Mäntylä, az EIT ICT Labs stratégiai igazgatója elmondta: „Az Európai versenyképesség és fenntartható gazdasági növekedés kulcsa az, hogy a kutatás-fejlesztési képességeket üzleti szemlélettel erősítsük meg. Ebben a folyamatban Budapest kiemelt partnerünk, innovációs hagyományai és regionális központi szerepe miatt.”

 

Vajta László, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja elmondta: „A meglévő tudományos és projektszervezési kompetenciákra támaszkodva, a BME folyamatosan nyit az újszerű kutatási irányok és projektszervezési rendszerek felé, amelyekben kiemelkedő szerepe van a Villamosmérnöki és Informatikai Kar és szervezeti egységei aktív szerepvállalásának és nemzetközi szinten is elismert eredményeinek.”

 

„Az informatikai szektor kiemelkedően sikeres ágazata a hazai gazdaságnak. Gondoljunk a magyar fejlesztési központtal működő nagyvállalatokra vagy az elmúlt években, hazánkból világsikerré vált vállalkozásokra. Ezt a két hagyományt ötvözi a most létrehozott központ, amelynek stratégiai szerepe van az informatikai kis- és középvállalkozások fejlesztésében. Európai szinten együttműködünk az EIT-val, mert a sikere közös érdekünk. Ez különösen igaz az EIT ICT Labs csomópont esetében, amelynek a nemzetközi informatikai és innovációs képzése hosszú távon a gazdasági növekedéshez járul hozzá.” – hangsúlyozta Nikodemus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs Főosztályának vezetője.

 

„Az Ericsson Magyarország elkötelezett a hazai oktatás fejlesztése mellett. Kiemelt feladatának tekinti a tudomány nemzetközi kapcsolatainak erősítését, a hazai kutatás és felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak erősítését, a hazai kutatás és felsőoktatás nemzetközi integrációját, a középiskolai és egyetemi képzés támogatását.” fogalmazott Charlotte Karlsson, az Ericsson Magyarország kutatási és fejlesztési igazgatója. „Az Ericsson képzésének témái mára az egyetemi tantervek részévé váltak. Fő célkitűzésünk, hogy tovább erősítsük jelenlétünket a felsőfokú képzésben, és hogy utat találjunk az egyetemi kutatás eredményeinek ipari hasznosítása felé. Azt gondolom, hogy az EIT ICT Labs együttműködés erre kiváló platformot biztosít.”

 

Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont konzorciumának a Cisco Systems Magyaroszág Kft. is tagja. György László, a társaság ügyvezetője, rámutatott, hogy „ez az együttműködés számunkra azért is egyedülálló lehetőség, mert az egyetemi partnereinkkel valóban közös kutatói munkát folytatnak kollégáink. Bár ma már a világháló mindennapjaink része, a fizikai világban fellelhető tárgyak, eszközök 99%-a ma még nem kapcsolódik az internethez. A felhasználók és számítógépek mellett a folyamatok, adatok és eszközök hálózatba kapcsolása, azaz az Internet of Everything egyedülálló innovációs lehetőségeket kínál Magyarország számára.”

 

A Nokia Siemens Networks magyarországi ügyvezetője, Ésik Róbert, elmondta: „A mobil-szélessáv világszintű szakértőjeként vállalatunk legfontosabb értéke az innováció, ezért kiemelten számítunk az egyetemek magasan képzett, jól felkészült és innovatív gondolkodású kutatóinak a munkájára.”

 

Az egymilliárdos költségvetésű program során olyan fejlesztéseken dolgoznak a kutatók, amelyek a jövőben a felhasználók életét a hétköznapokban is segítik majd.

 

A komplex infokommunikációs hálózatok megoldásai című kutatási téma például a mobil tartalommegosztás hatékonyságának növelését célozza.

 

A jövő digitális közösségi terei és mobilitás című program célja, hogy az infokommunikációs technológia segítségével a városok közlekedésének optimalizálását a mobiltelefonokra támaszkodva segítse elő. Intelligens közlekedésszervezési eszköz megalkotásával a forgalom mérése alapján számított minták segítségével, a járművezetőknek előre jelezhetővé válik, milyen további fennakadás várható egy már kialakult torlódás nyomán.

 

Az ember-számítógép együttműködés című témakör az oktatási és tanulási metódusok, az élethosszig tartó tanulás és a munkahelyi képzés területén, valamint a társadalom peremére szorult rétegek integrálása, a fogyatékkal élők támogatása terén kínál fejlesztéseket. A fejlesztők olyan rendszeren is dolgoznak, amely a fogyatékkal élő kisgyermekek játékos tanulását, fejlődését támogatja.

 

A kritikus rendszerek biztonsága című projekt újdonságtartalma abban áll, hogy ismert biztonsági technológiákat és mechanizmusokat kombinál újszerű módon egy hatékony védelmi és incidens-kezelési rendszer létrehozására, figyelembe véve a kritikus infrastruktúrák sajátosságai

 

A kutatás mellett, az oktatás és az új vállalkozások mentorálása is része a Magyar Nemzeti Társult Csomópont tevékenységének. A központ szervezésében az informatikus hallgatók három szakirányon tanulhatnak az ELTE és a BME részvételével futó közös képzésekben az EIT ICT Labs által alapított mesterképzésben. Ez a mesterképzés EU állampolgárok számára ingyenes, és a kétéves programot 8 európai ország 19 egyeteme közül választva, két egyetemen végzik a diákok. A budapesti központ a nemzetközi doktori képzésben is közreműködik, az újonnan alapított Doktori Képzési Központok egyike Budapesten létesült. Ennek során a tudományos ismerteket vállalkozásfejlesztési és üzleti képzéssel egészítik ki és segítik a hallgatók saját üzleti ötleteinek megvalósítását.

 

 

EIT ICT Labs:

Az EIT ICT Labs célja, hogy Európát a világ vezető innovátorai közé emelje az információs és kommunikációs technológiák terén (European Institute of Innovation and Technology – EIT, Information and Communication Technologies – ICT).

 

Ezt a missziót az úgynevezett innovációs paradoxon hívta életre: habár Európa erős az ICT kutatásokban, számos régióval szemben alulmarad a kutatási eredmények gyakorlatba ültetése, üzleti kiaknázása során, ezért a közösség innovációs erőfeszítései nem korlátozódnak műszaki K+F tevékenységre, hanem az oktatás – kutatás – üzlet hármasságát figyelembe véve valósulnak meg.

 

Az EIT ICT Labs struktúrájának legfelsőbb szintű szakmai központja a 8 nemzeti csomópont, azaz a „node-ok” (egyetemek, kutatóintézetek és ICT vállalatok lokális hálózata, konzorciuma), amelyek integrálják a node tagjainak oktatási, üzleti és kutatási tevékenységeit, megvalósítják az EIT ICT Labs célkitűzéseit és programjait. 2012-ben hat teljes jogú node, Berlin, Eindhoven, Helsinki, Párizs, Trento és Stockholm volt az EIT ICT Labs tagja. A hat teljes jogú csomópont mellett London és Budapest társult tagjai a szervezetnek.

 

A budapesti EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont koordinátora az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE). Partnerei a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Cisco Systems Magyarország és a General Electric Healthcare. Az Ericsson Magyarország 2012-ben csatlakozott az EIT ICT Labs KIC-hez (Knowledge & Innovation Community – KIC); a Nokia Siemens Networks Magyarországgal (NSN Magyarország), a Magyar Telekommal és az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézettel (MTA SZTAKI) tárgyalások folynak a budapesti csomópont konzorciumához való csatlakozásról. A budapesti csomópont jelenleg még társult tagi státusban van, azonban a teljes jogú tagság lehetőségével vesz részt a konzorcium munkájában.

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásában megvalósuló „Az EIT KIC társulásokban való magyar részvétel és partneri közreműködés támogatása” című pályázaton az ELTE, a BME és a Cisco Systems Magyarország konzorciuma mintegy egymilliárd forintos támogatást nyert, a pályázatban vállalt munka megvalósítását az EIT ICT Labs Társult Nemzeti Csomópont koordinálja.

Egymilliárdos költségvetésű nemzetközi informatikai kutatási program

indult Budapesten

A megvalósítást Kelet-Közép-Európában egyedülálló informatikai innovációs központ koordinálja

 

Az Európai Unió tudományos és innovációs közösségének egyetlen kelet-közép-európai tagja Budapesten létesült. A szervezet az EU források mellett, egymilliárd forintos támogatást nyert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében megvalósuló pályázaton. A szervezet központja, az ún. ipari és akadémiai együttműködési központ, amely közlekedési torlódások előrejelzését, fogyatékkal élő kisgyermekek képzését és kémprogramok szűrését segítő fejlesztések megvalósítását is koordinálja. A központ emellett, EU állampolgárok számára ingyenes nemzetközi mesterképzést és start-up vállalkozásokat segítő mentor programot is szervez. Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont létrehozása és új kutatási programjának elindítása alkalmából rendeztek konferenciát március 5-én az ELTE Gömb Aulában.

 

A lágymányosi Infoparkban működő központ neve EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont, mert az EIT, az Európai Unió Innovációs és Technológiai Intézete által létrehozott informatikai és kommunikációtechnológiai tudományos és innovációs közösség (ICT Labs KIC) társult tagja.

Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont olyan szervezet, amely a kutatók, az ipari partnerek és a felsőoktatási intézmények együttműködését koordinálja, emellett felel a teljes projekt szakmai és pénzügyi vezetéséért, összehangolja a konzorciumi partnerek szakmai és operatív munkáját, biztosítja a projekt működésének kereteit.

A Magyar Nemzeti Társult Csomópont az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint Ericsson Magyarország Kft., a Cisco Systems Magyarország Kft. és a GE Healthcare együttműködésével folytatja tevékenységét.

 

„Az EIT KIC társulásokban való magyar részvétel és partneri közreműködés támogatása” című, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásában megvalósuló pályázatra az ELTE, a BME és a Cisco Magyarország alkotott pályázati konzorciumot, és nyert egymilliárd forintos támogatást. Az EIT befektetői szemlélettel finanszírozza az innovációs tevékenységet, azaz a források 25 százalékát biztosítja, a kutatások üzleti célú hasznosítása érdekében. A költségek 75 százalékát azonban a nemzeti kormányok támogatása, ipari vagy más EU források révén kell előteremteni. A budapesti konzorcium első jelentős kutatási programját így segíti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázata.

A program keretében 2014 közepéig négy területen valósulnak meg fejlesztések az EIT ICT LabsMagyar Nemzeti Társult Csomópont vezetésével. A négy átfogó témában többek között 10 új prototípus megalkotását, egy szabadalmi bejelentést és egy új, a kutatás bizonyos eredményeit megvalósító, hasznosító vállalkozás létrehozását vállalták a kutatók, valamint azt, hogy kutatásaikkal legalább tíz nemzetközi kutatási és fejlesztési programhoz csatlakoznak.

 

„A projektnek köszönhetően, a budapesti csomópont köré szerveződve, egy kiemelkedő innovációs képességekkel bíró ökoszisztéma fejlődik tovább, amely Magyarország számára a nemzetközi elismerésen túl magas hozzáadott értékű munkahelyeket hoz létre, és hozzájárul az ország nemzetközi versenyképességéhez.” – mondta Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Kar dékánja, az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont vezetője.

 

„A hazai egyetemi közösség megújulására is minta lehet a most megnyílt együttműködési központ. Az ugyanis az oktatást, a kutatást és az üzletet integráló innovációs felfogás szellemében született, amelynek ugyan vannak hagyományai az ELTE és a BME keretein belül, de ez a kezdeményezés átfogó jellege és Európai jelentősége miatt mindenképpen mérföldkő ebben a folyamatban” – mondta el Klinghammer István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsősoktatásért felelős államtitkára.

 

A március 5-i konferencia előadói hangsúlyozták az infokommunikációs szektor jelentőségét az EU versenyképességének erősítése terén. José Manuel Leceta kiemelte, hogy „a budapesti EIT ICT Labs társult csomópont szerepe fontos az informatikai tudományos és innovációs közösségen belül, hiszen a közép-kelet-európai régiót is segít bevonni az EU szintű innovációs hálózatba.”

 

Martti Mäntylä, az EIT ICT Labs stratégiai igazgatója elmondta: „Az Európai versenyképesség és fenntartható gazdasági növekedés kulcsa az, hogy a kutatás-fejlesztési képességeket üzleti szemlélettel erősítsük meg. Ebben a folyamatban Budapest kiemelt partnerünk, innovációs hagyományai és regionális központi szerepe miatt.”

 

Vajta László, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja elmondta: „A meglévő tudományos és projektszervezési kompetenciákra támaszkodva, a BME folyamatosan nyit az újszerű kutatási irányok és projektszervezési rendszerek felé, amelyekben kiemelkedő szerepe van a Villamosmérnöki és Informatikai Kar és szervezeti egységei aktív szerepvállalásának és nemzetközi szinten is elismert eredményeinek. ”

 

„Az informatikai szektor kiemelkedően sikeres ágazata a hazai gazdaságnak. Gondoljunk a magyar fejlesztési központtal működő nagyvállalatokra vagy az elmúlt években, hazánkból világsikerré vált vállalkozásokra. Ezt a két hagyományt ötvözi a most létrehozott központ, amelynek stratégiai szerepe van az informatikai kis- és középvállalkozások fejlesztésében. Európai szinten együttműködünk az EIT-val, mert a sikere közös érdekünk. Ez különösen igaz az EIT ICT Labs csomópont esetében, amelynek a nemzetközi informatikai és innovációs képzése hosszú távon a gazdasági növekedéshez járul hozzá.” – hangsúlyozta Nikodemus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs Főosztályának vezetője.

 

„Az Ericsson Magyarország elkötelezett a hazai oktatás fejlesztése mellett. Kiemelt feladatának tekinti a tudomány nemzetközi kapcsolatainak erősítését, a hazai kutatás és felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak erősítését, a hazai kutatás és felsőoktatás nemzetközi integrációját, a középiskolai és egyetemi képzés támogatását.” fogalmazott Charlotte Karlsson, az Ericsson Magyarország kutatási és fejlesztési igazgatója. „Az Ericsson képzésének témái mára az egyetemi tantervek részévé váltak. Fő célkitűzésünk, hogy tovább erősítsük jelenlétünket a felsőfokú képzésben, és hogy utat találjunk az egyetemi kutatás eredményeinek ipari hasznosítása felé. Azt gondolom, hogy az EIT ICT Labs együttműködés erre kiváló platformot biztosít.”

Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont konzorciumának a Cisco Systems Magyaroszág Kft. is tagja. György László, a társaság ügyvezetője, rámutatott, hogy „ez az együttműködés számunkra azért is egyedülálló lehetőség, mert az egyetemi partnereinkkel valóban közös kutatói munkát folytatnak kollégáink. Bár ma már a világháló mindennapjaink része, a fizikai világban fellelhető tárgyak, eszközök 99%-a ma még nem kapcsolódik az internethez. A felhasználók és számítógépek mellett a folyamatok, adatok és eszközök hálózatba kapcsolása, azaz az Internet of Everything egyedülálló innovációs lehetőségeket kínál Magyarország számára.”

A Nokia Siemens Networks magyarországi ügyvezetője, Ésik Róbert, elmondta: „A mobil-szélessáv világszintű szakértőjeként vállalatunk legfontosabb értéke az innováció, ezért kiemelten számítunk az egyetemek magasan képzett, jól felkészült és innovatív gondolkodású kutatóinak a munkájára.”

 

Az egymilliárdos költségvetésű program során olyan fejlesztéseken dolgoznak a kutatók, amelyek a jövőben a felhasználók életét a hétköznapokban is segítik majd.

 

A komplex infokommunikációs hálózatok megoldásai című kutatási téma például a mobil tartalommegosztás hatékonyságának növelését célozza.

A jövő digitális közösségi terei és mobilitás című program célja, hogy az infokommunikációs technológia segítségével a városok közlekedésének optimalizálását a mobiltelefonokra támaszkodva segítse elő. Intelligens közlekedésszervezési eszköz megalkotásával a forgalom mérése alapján számított minták segítségével, a járművezetőknek előre jelezhetővé válik, milyen további fennakadás várható egy már kialakult torlódás nyomán.

Az ember-számítógép együttműködés című témakör az oktatási és tanulási metódusok, az élethosszig tartó tanulás és a munkahelyi képzés területén, valamint a társadalom peremére szorult rétegek integrálása, a fogyatékkal élők támogatása terén kínál fejlesztéseket. A fejlesztők olyan rendszeren is dolgoznak, amely a fogyatékkal élő kisgyermekek játékos tanulását, fejlődését támogatja.

A kritikus rendszerek biztonsága című projekt újdonságtartalma abban áll, hogy ismert biztonsági technológiákat és mechanizmusokat kombinál újszerű módon egy hatékony védelmi és incidens-kezelési rendszer létrehozására, figyelembe véve a kritikus infrastruktúrák sajátosságai

 

A kutatás mellett, az oktatás és az új vállalkozások mentorálása is része a Magyar Nemzeti Társult Csomópont tevékenységének. A központ szervezésében az informatikus hallgatók három szakirányon tanulhatnak az ELTE és a BME részvételével futó közös képzésekben az EIT ICT Labs által alapított mesterképzésben. Ez a mesterképzés EU állampolgárok számára ingyenes, és a kétéves programot 8 európai ország 19 egyeteme közül választva, két egyetemen végzik a diákok. A budapesti központ a nemzetközi doktori képzésben is közreműködik, az újonnan alapított Doktori Képzési Központok egyike Budapesten létesült. Ennek során a tudományos ismerteket vállalkozásfejlesztési és üzleti képzéssel egészítik ki és segítik a hallgatók saját üzleti ötleteinek megvalósítását

 

EIT ICT Labs:

 

Az EIT ICT Labscélja, hogy Európát a világ vezető innovátorai közé emelje az információs és kommunikációs technológiák terén (European Institute of Innovation and Technology – EIT,Information and Communication Technologies – ICT).

Ezt a missziót az úgynevezett innovációs paradoxon hívta életre: habár Európa erős az ICT kutatásokban, számos régióval szemben alulmarad a kutatási eredmények gyakorlatba ültetése, üzleti kiaknázása során, ezért a közösség innovációs erőfeszítései nem korlátozódnak műszaki K+F tevékenységre, hanem az oktatás – kutatás – üzlet hármasságát figyelembe véve valósulnak meg.

 

Az EIT ICT Labs struktúrájának legfelsőbb szintű szakmai központja a 8 nemzeti csomópont, azaz a „node-ok” (egyetemek, kutatóintézetek és ICT vállalatok lokális hálózata, konzorciuma), amelyek integrálják a node tagjainak oktatási, üzleti és kutatási tevékenységeit, megvalósítják az EIT ICT Labs célkitűzéseit és programjait. 2012-ben hat teljes jogú node, Berlin, Eindhoven, Helsinki, Párizs, Trento és Stockholm volt az EIT ICT Labs tagja. A hat teljes jogú csomópont mellett London és Budapest társult tagjai a szervezetnek.

 

A budapesti EIT ICT LabsMagyar Nemzeti Társult Csomópont koordinátora az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE). Partnerei a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Cisco Systems Magyarország és a General Electric Healthcare. Az Ericsson Magyarország 2012-ben csatlakozott az EIT ICT Labs KIC-hez (Knowledge & Innovation Community – KIC); a Nokia Siemens Networks Magyarországgal (NSN Magyarország), a Magyar Telekommal és az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézettel (MTA SZTAKI) tárgyalások folynak a budapesti csomópont konzorciumához való csatlakozásról. A budapesti csomópont jelenleg még társult tagi státusban van, azonban a teljes jogú tagság lehetőségével vesz részt a konzorcium munkájában.

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásában megvalósuló „Az EIT KIC társulásokban való magyar részvétel és partneri közreműködés támogatása” című pályázaton az ELTE, a BME és a Cisco Systems Magyarország konzorciuma mintegy egymilliárd forintos támogatást nyert, a pályázatban vállalt munka megvalósítását az EIT ICT Labs Társult Nemzeti Csomópont koordinálja.

Utolsó módosítás dátuma: június 10, 2016